10/10/2020 là một ngày đặc biệt, ngày mà các thành viên của đại gia đình có dịp quây quần với nhau, ôn lại quãng đường 12 năm qua, hòa chung một dòng cảm xúc, một niềm tự hào về thành tựu Unichem Việt Nam đã làm được. Và trân trọng sự cống hiến, đoàn kết, chân thành, bình dị của Tập thể Cán bộ công nhân viên cùng xây dựng lên một Unichem Việt Nam ngày hôm nay.